Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 24 februarie 2010 - Menghi/ENISA

(Cauza F-2/09)1

(Funcție publică - Agenți temporari - Concediere după terminarea perioadei de probă - Hărțuire morală)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Riccardo Achille Menghi (Cagliari, Italia) (reprezentant: L. Defalque, avocat)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (reprezentanți: E. Maurage, agent, asistat de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei de neconfirmare a contractului reclamantului după perioada de probă, precum și cererea de despăgubire pentru prejudiciul financiar și moral suferit.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 55, 7.3.2009, p. 53.