Language of document :

Personaldomstolens dom av den 24 februari 2010 - Menghi mot ENISA

(Mål F-2/09)(1)

(Personalmål - Tillfälligt anställda - Uppsägning efter det att provanställningstiden löpt ut - Mobbning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Riccardo Achille Menghi (Cagliari, Italien) (ombud: advokaten L. Defalque)

Svarande: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ombud: E. Maurage, biträdd av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet att inte bekräfta sökandens anställningsavtal efter provanställningstiden samt begäran om ersättning för den ekonomiska och ideella skada som har lidits

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 55, 7.3.2009, s. 53.