Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. července 2010 - Bergström v. Komise

(Věc F-64/06)1

"Veřejná služba - Jmenování - Dočasní zaměstnanci jmenovaní úředníky - Kandidáti zapsaní na seznam kandidátů vhodných pro přijetí před vstupem v platnost nového služebního řádu - Přechodná pravidla o zařazování do tříd při přijímání - Zařazování do tříd podle nových, méně příznivých pravidel - Článek 5 odst. 4 a článek 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgie) (zástupci: původně T. Bontinck a J. Feld, advokáti, poté T. Bontinck S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a H. Krämer, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: M. Arpio Santacruz a I. Šulce, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí OOJ ze dne 10. srpna 2005, kterým byl žalobce, dočasný zaměstnanec a úspěšný účastník otevřeného výběrového řízení COM/A/3/02, jmenován úředníkem a zařazen do platové třídy A*6 stupně 2 v souladu s ustanoveními přílohy XIII služebního řádu.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 165, 15.7.2006, s. 36.