Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 8 iulie 2010 - Bergström/Comisia

(Cauza F-64/06)1

(Funcționari - Numire - Agenți temporari numiți funcționari - Candidați înscriși pe o listă de rezervă înainte de intrarea în vigoare a noului statut- Norme tranzitorii de încadrare în grad cu ocazia recrutării - Încadrare în grad potrivit noilor dispoziții, mai puțin favorabile - Articolul 5 alineatul (4) și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgia) (reprezentanți: inițial T. Bontinck și J. Feld, avocați, ulterior T. Bontinck și S. Woog, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și H. Krämer, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Arpio Santacruz și I. Šulce, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei AIPN din 10 august 2005 prin care reclamantul, agent temporar și laureat al concursului general COM/A/3/02, a fost numit funcționar cu încadrarea A*6 treapta 2 în temeiul anexei XIII la statut.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 165, 15.7.2006.