Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 8 juli 2010 - Bergström mot kommissionen

(Mål F-64/06)1

(Personalmål - Tillsättning - Tillfälligt anställda som utnämnts till tjänstemän - Sökande som har upptagits i en förteckning över godkända sökande före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna - Övergångbestämmelser för placering i lönegrad vid rekrytering - Placering i lönegrad enligt de nya mindre förmånliga bestämmelserna - Artiklarna 5.4 och 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna T. Bontinck och J. Feld, därefter advokaterna T. Bontinck och S. Woog)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Curral och H. Krämer)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: M. Arpio Santacruz och I. Šulce)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 10 augusti 2005 genom vilket sökanden, som var tillfälligt anställd och godkänd i det allmänna uttagningsprovet KOM/A/3/02, med tillämpning av bestämmelserna i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, utnämndes till tjänsteman med placering i lönegrad A 6, löneklass 2.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 165 av den 15.7.2006, s. 36.