Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2010. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Prof. Dr. Oliver Brüstle kontra Greenpeace e.V.

(C-34/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Prof. Dr. Oliver Brüstle

Alperes: Greenpeace e.V.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Mit kell a 98/44/EK irányelv1 6. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti "emberi embrió" fogalma alatt érteni?

a)    A petesejt megtermékenyítésétől kezdve az emberi élet valamennyi fejlődési stádiumát felöleli-e, vagy egyéb feltételeknek - mint például egy bizonyos fejlődési stádium elérése - is teljesülniük kell-e?

b)    Az alábbi organizmusokat is felöleli-e:

(1)    megtermékenyítetlen emberi petesejtek, amelyekbe egy érett emberi sejtből származó sejtmagot ültettek át;

(2)    megtermékenyítetlen emberi petesejtek, amelyeket szűznemzés útján osztódásra és továbbfejlődésre ösztönöztek?

c)    Az emberi embrióból a blastocysta stádiumban nyert őssejteket is felöleli-e?

Mit kell az "emberi embrió alkalmazása ipari vagy kereskedelmi célra" fogalma alatt érteni? Ez alá tartozik az irányelv 6. cikke (1) bekezdésének értelmében vett minden kereskedelmi célból történő hasznosítás, különösen a tudományos kutatás céljára történő alkalmazás is?

Valamely műszaki információ az irányelv 6. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelően akkor is ki van-e zárva a szabadalmazás köréből, ha az emberi embrió alkalmazása nem tartozik a szabadalmaztatni kívánt műszaki információhoz, de ezen információ alkalmazásának elengedhetetlen feltétele,

a)    mert a szabadalom olyan termékre vonatkozik, amelynek előállítása emberi embriók ezt megelőző elpusztítását követeli meg,

b)    vagy mert a szabadalom olyan eljárásra vonatkozik, amelyhez alapanyagként ilyen termékre van szükség?

____________

1 - A biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról szóló, 1998. július 6-i 98/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 213., 13. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 20. kötet, 395. o.).