Language of document :

Προσφυγή της 14ης Ιουλίου 2010 - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση C-355/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγoν: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: M. Dean, A. Auersperger Matić)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Το προσφεύγον ζητεί από το Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση 2010/252/EE 1 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2010, για τη συμπλήρωση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά την επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

να διατηρήσει σε ισχύ τα έννομα αποτελέσματα της αποφάσεως του Συμβουλίου έως την αντικατάστασή της·

να καταδικάσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Το Κοινοβούλιο ζητεί την ακύρωση της προσβαλλομένης αποφάσεως για τον λόγο ότι υπερβαίνει τα όρια της εκτελεστικής αρμοδιότητας που προβλέπει το άρθρο 12, παράγραφος 5, του κώδικα συνόρων του Σένγκεν 2, θεσπίζοντας κανόνες για τη "σύλληψη", την "έρευνα και διάσωση" και την "αποβίβαση" που δεν δύναται να θεωρηθούν ότι εμπίπτουν στην έννοια της "επιτήρησης" του άρθρου 12 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν ούτε μπορούν να θεωρηθούν επουσιώδη στοιχεία, και τροποποιώντας τα ουσιώδη στοιχεία του κώδικα συνόρων του Σένγκεν ενώ τούτο εμπίπτει αποκλειστικώς στην αρμοδιότητα του νομοθέτη. Επιπροσθέτως, η προσβαλλόμενη απόφαση τροποποιεί τις υποχρεώσεις των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τις δραστηριότητες του Frontex, οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό Frontex 3.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, το Κοινοβούλιο ζητεί, παρά ταύτα, από το Δικαστήριο να διατάξει, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 264, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διατήρηση των εννόμων αποτελεσμάτων της προσβαλλομένης αποφάσεως έως την αντικατάστασή της.

____________

1 - Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2010, για τη συμπλήρωση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά την επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 111, σ. 20).

2 - Κανονισμός (ΕΚ) 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 105, σ. 1).

3 - Κανονισμός (ΕΚ) 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349, σ. 1).