Language of document :

2010. július 14-én benyújtott kereset - Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-355/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: M. Dean, A. Auersperger Matić meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Bíróság semmisítse meg a külső tengeri határoknak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében történő őrizete tekintetében a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex kiegészítéséről szóló, 2010. április 26-i 2010/252/EU tanácsi határozatot1;

a Bíróság az új határozat elfogadásáig tartsa fenn a tanácsi határozat joghatásait;

a Bíróság az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Parlament azon az alapon kéri a megtámadott határozat megsemmisítését, hogy az túllépi a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex2 12. cikkének (5) bekezdése szerinti végrehajtási hatáskört, amennyiben az olyan szabályokat vezet be a "feltartóztatás", a "kutatás és mentés", valamint a "partra szállítás" vonatkozásában, amelyek nem tekinthetőek a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex 12. cikkében meghatározott "őrizet" hatálya alá tartozónak, és amelyek nem tekinthetőek nem alapvető fontosságú elemeknek sem, és módosítja a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex alapvető fontosságú elemeit, ami a jogalkotó számára van fenntartva. A megtámadott határozat továbbá módosítja a Frontex műveleteket illetően az Európai Unió tagállamainak a Frontex-rendeletben3 meghatározott kötelezettségeit.

Amennyiben a Bíróság megsemmisíti a megtámadott határozatot, a Parlament úgy véli, hogy kívánatos lenne, ha a Bíróság mérlegelési jogkörét gyakorolva az EUMSZ 264. cikk (2) bekezdésével összhangban az új határozat elfogadásáig fenntartsa a megtámadott határozat joghatásait.

____________

1 - A külső tengeri határoknak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében történő őrizete tekintetében a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex kiegészítéséről szóló, 2010. április 26-i 2010/252/EU tanácsi határozat (HL L 111., 20. o.)

2 - A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 105., 1. o.)

3 - Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló, 2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 349., 1. o.)