Language of document :

Rikors ippreżentat fl-14 ta' Lulju 2010 - Il-Parlament Ewropej vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropeja

(Kawża C-355/10)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: M. Dean, A. Auersperger Matić, Aġenti)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropeja

Talbiet tar-rikorrenti

Tannulla d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/252/EU 1 tas-26 ta' April 2010 li tissupplimenta l-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen rigward is-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar fil-kuntest tal-kooperazzjoni operattiva kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea;

tordna li l-effetti tad-Deċiżjoni tal-Kunsill jinżammu fis-seħħ sakemm din tiġi ssostitwita;

tordna lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jħallas l-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Il-Parlament jitlob l-annullament tad-deċiżjoni kkontestata fuq il-bażi li din teċċedi l-estent tas-setgħa ta' implementazzjoni taħt l-Artikolu 12(5) tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen 2 peress li din tintroduċi regoli dwar "interċettazzjoni", "tiftix u salvataġġ" u "żbark" li ma jistgħux jiġu kkunsidrati li jaqgħu fl-ambitu tad-definizzjoni ta' "sorveljanza" skont l-Artikolu 12 tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen u li ma jistgħux jiġu kkunsidrati li huma elementi mhux essenzjali, u peress li din timmodifika l-elementi essenzjali tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen li huma rriżervati għal-leġiżlatur. Barra minn hekk, id-deċiżjoni kkontestata timmodifika l-obbligi tal-Istati Membri tal-UE marbuta mal-operazzjonijiet Frontex, stipulati fir-Regolament Frontex 3.

Kemm-il darba l-Qorti tal-Ġustizzja tannulla d-deċiżjoni kkontestata, il-Parlament madankollu jikkunsidra li jkun xieraq li l-Qorti tal-Ġustizzja teżerċita d-diskrezzjoni tagħha li żżomm fis-seħħ l-effetti tad-deċiżjoni kkontestata, skont l-Artikolu 264(2) TFUE, sakemm din tiġi ssostitwita.

____________

1 - Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' April 2010 li tissupplimenta l-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen rigward is-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar fil-kuntest tal-kooperazzjoni operattiva kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ĠU L 111, p. 20

2 - Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-15 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntiera ta' Schengen) ĠU L 105, p. 1

3 - Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004, tas-26 ta' Ottubru 2004, li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ĠU L 153M, p. 136