Language of document :

Acțiune introdusă la 14 iulie 2010 - Parlamentul European/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-355/10)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Parlamentul European (reprezentanți: M. Dean și A. Auersperger Matić, agenți)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei 2010/252/UE1 a Consiliului din 26 aprilie 2010 de completare a Codului frontierelor Schengen cu dispoziții referitoare la supravegherea frontierelor externe maritime în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene;

menținerea efectelor deciziei Consiliului până la înlocuirea acesteia;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Parlamentul European solicită anularea deciziei contestate invocând faptul că aceasta depășește domeniul de aplicare al competenței de executare prevăzut la articolul 12 alineatul (5) din Codul frontierelor Schengen2, în măsura în care introduce norme privitoare la "interceptare", "căutare și salvare" și "debarcare", despre care nu se poate considera că intră în domeniul de aplicare al "supravegherii", astfel cum este definit la articolul 12 din Codul frontierelor Schengen, și că sunt elemente neesențiale, precum și în măsura în care modifică elementele esențiale ale Codului frontierelor Schengen, aspect care intră în competența exclusivă a legiuitorului. În plus, decizia contestată modifică obligațiile statelor membre ale Uniunii Europene referitoare la operațiunile Frontex, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul Frontex 3.

În cazul în care Curtea anulează decizia contestată, Parlamentul European apreciază totuși că ar fi indicat ca, în exercitarea puterii sale de apreciere, Curtea să mențină efectele deciziei contestate, în conformitate cu articolul 264 alineatul (2) TFUE, până la înlocuirea acesteia.

____________

1 - Decizia 2010/252/UE a Consiliului din 26 aprilie 2010 de completare a Codului frontierelor Schengen cu dispoziții referitoare la supravegherea frontierelor externe maritime în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (JO L 111, p. 20).

2 - Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (JO L 105, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 8, p. 5).

3 - Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 7, p. 71).