Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 1. juuli 2010. aasta otsus - Füller-Tomlinson versus parlament

(kohtuasi F-97/08)1

(Avalik teenistus - Endine ajutine teenistuja - Kutsehaigus - Mõju füüsilisele ja vaimsele tervisele - Kutsehaigusena tunnustamise menetluse pikkus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Paulette Füller-Tomlinson (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: K. Zejdová ja S. Seyr)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega kinnitati kutsehaigusest tingitud püsiva osalise töövõimetuse osaks 20%, ja ühtlasti teise võimalusena mõista kostjalt välja teatav summa hageja kantud mittevaralise kahju hüvitiseks.

Resolutsioon

Jätta kaebus rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja P. Füller-Tomlinsonilt.

____________

1 - ELT C 44, 21.2.2009, lk 76.