Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 1.7.2010 - Füller-Tomlinson v. parlamentti

(Asia F-97/08)1

(Henkilöstö - Aikaisempi väliaikainen toimihenkilö - Ammattitauti - Fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavat haitat - Sairauden ammatillisen alkuperän tunnustamista koskevan menettelyn kesto)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Paulette Füller-Tomlinson (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: K. Zejdová ja S. Seyr)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla vahvistetaan kantajan sairaudesta, jonka alkuperä on ammatillinen, johtuvan pysyvän osittaisen työkyvyttömyyden asteeksi 20 prosenttia, ja toissijaisesti vastaajan velvoittaminen maksamaan korvausta kantajalle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Paulette Füller-Tomlinson velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 44, 21.2.2009, s. 76.