Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2010. július 1-i ítélete - Füller-Tomlinson kontra Parlament

(F-97/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Korábbi ideiglenes alkalmazott - Foglalkozási megbetegedés - A testi és szellemi épség veszélyeztetése - A megbetegedés foglalkozási eredetének elismerése iránti eljárás időtartama)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Paulette Füller-Tomlinson (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: K. Zejdová és S. Seyr meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A részleges tartós rokkantságnak a felperes megbetegedése foglalkozási eredetéből fakadó részét 20%-ban megállapító határozat megsemmisítése, valamint másodlagosan az alperes arra kötelezése, hogy fizessen kártérítést a felperest ért nem vagyoni kár címén.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék P. Füller-Tomlinsont kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 44., 2009.2.21., 76. o.