Language of document :

2010 m. liepos 1 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Paulette Füller-Tomlinson prieš Parlamentą

(Byla F-97/08)1

(Viešoji tarnyba - Buvęs laikinasis tarnautojas - Profesinė liga - Fizinės ir psichinės sveikatos sužalojimas - Procedūros, susijusios su profesinės ligos kilmės nustatymu, trukmė)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Paulette Füller-Tomlinson (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato L. Levi

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas K. Zejdová ir S. Seyr

Dalykas

Sprendimo, kuriuo 20 proc. dalinio nuolatinio invalidumo dalis priskiriama ieškovės ligos profesinei kilmei, panaikinimas ir, subsidiairiai, sumos, ieškovės neturtinei žalai atlyginti priteisimas iš atsakovo.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Priteisti iš Paulette Füller-Tomlinson visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 44, 2009 2 21, p. 76.