Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 1 iulie 2010 - Füller-Tomlinson/Parlamentul European

(Cauza F-97/08)1

(Funcție publică - Fost agent temporar - Boală profesională - Atingere adusă integrității fizice și psihice - Durata procedurii prin care se urmărește recunoașterea originii profesionale a bolii)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Paulette Füller-Tomlinson (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: K. Zejdová și S. Seyr, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei prin care se stabilește la 20 % partea de invaliditate permanentă parțială imputabilă originii profesionale a bolii, precum și, în subsidiar, obligarea pârâtului la plata unei sume cu titlu de reparare a prejudiciului moral suferit de reclamantă

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Dna Füller-Tomlinson este obligată la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 44, 21.2.2009, p. 76.