Language of document :

Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 1 juli 2010 - Füller-Tomlinson mot parlamentet

(Mål F-97/08)(1)

(Personalmål - Tidigare tillfälligt anställd - Yrkessjukdom - Skada som avser den fysiska och psykiska integriteten - Varaktigheten av förfarandet avseende erkännande av sökandens sjukdom som yrkessjukdom)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Paulette Füller-Tomlinson (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: K. Zejdová och S. Seyr)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet om fastställande av sökandens permanenta partiella invaliditet till följd av yrkessjukdom till 20 procent, samt i andra hand att svaranden ska förpliktas att utge skadestånd för den ideella skada som sökanden har lidit.

Domslut

Talan ogillas.

Paulette Füller-Tomlinson ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 44, 21.2.2009, s. 76.