Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 1. července 2010 - Časta v. Komise

(Věc F-40/09)1

"Veřejná služba - Otevřené výběrové řízení - Nepřipuštění k ústní části výběrového řízení - Žádost o přezkum - Povinnost uvést odůvodnění - Požadovaná odborná praxe - Opožděné předložení potvrzení - Zásada rovného zacházení - Žaloba na neplatnost - Žaloba na náhradu škody"

Jednací jazyk: čeština

Účastníci řízení

Žalobce: Radek Časta (Brusel, Belgie) (zástupkyně: L. Tahotná, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Eggers a L. Jelínek, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak návrh na zrušení rozhodnutí EPSO nepřipustit žalobce k ústní části otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/107/07-LAW z důvodu nesplnění podmínky tříleté praxe ve vyšší vedoucí funkci, a jednak uložení povinnosti žalované, aby žalobci nahradila vzniklou majetkovou a nemajetkovou újmu.

Výrok rozsudku

1)    Žaloba se zamítá.

2)    Radek Časta ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 153, 4.7.2009, s.51.