Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 1.7.2010 - Časta v. komissio

(Asia F-40/09)1

(Henkilöstö - Avoin kilpailu - Päätös olla hyväksymättä hakijaa suulliseen kokeeseen - Uudelleenkäsittelyä koskeva vaatimus - Perusteluvelvollisuus - Vaadittu ammatillinen kokemus - Todistuksen toimittaminen liian myöhään - Yhdenvertaisen kohtelun periaate - Kumoamiskanne - Vahingonkorvauskanne)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Kantaja: Radek Časta (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Tahotná)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Eggers ja M. L. Jelínek)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä kumoamiskanne, joka koskee EPSO:n päätöstä olla hyväksymättä kantajaa avoimen kilpailun EPSO/AD/107/07-LAW suullisiin kokeisiin sen takia, ettei edellytystä, joka koskee kolmen vuoden työkokemusta ylemmän johdon tehtävissä, ole täytetty ja toisaalta vaatimus siitä, että vastaaja velvoitetaan suorittamaan kantajalle korvaus tälle aiheutuneesta aineellisesta ja aineettomasta vahingosta

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Radek Časta vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 153, 4.7.2009, s. 51.