Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2010. július 1-jei ítélete - Časta kontra Bizottság

(F-40/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Nyílt versenyvizsga - A szóbeli vizsgára bocsátás megtagadása - Felülvizsgálati kérelem - Indokolási kötelezettség - Megkövetelt szakmai tapasztalat - Igazolás késedelmes benyújtása - Az egyenlő bánásmód elve - Megsemmisítés iránti kereset - Kártérítési kereset)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Radek Časta (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Tahotná ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Eggers és M. L. Jelínek meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészről az EPSO azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely a magasabb vezetői állásban szerzett 3 éves tapasztalatra vonatkozó feltétel nem teljesítése miatt megtagadta a felperestől a EPSO/AD/107/07-LAW nyílt versenyvizsga szóbeli vizsgájára való bocsátást, másrészről a felperest ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése címén az alperes bizonyos összeg fizetésére való kötelezése

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék Radek Častát kötelezi az eljárás összes költségének viselésére.

____________

1 - HL C 153., 2009.7.4., 51. o.