Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedums -Časta/Komisija

(lieta F-40/09) 1

Civildienests - Atklāts konkurss - Nepielaišana pie mutiskā pārbaudījuma - Pārskatīšanas lūgums - Pienākums norādīt pamatojumu - Nepieciešamā profesionālā pieredze - Apliecinājuma novēlota iesniegšana - Vienlīdzīgas attieksmes princips - Prasība atcelt tiesību aktu - Prasība par zaudējumu atlīdzību

Tiesvedības valoda - čehu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Radek Časta (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - L. Tahotná, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - B. Eggers un M. L. Jelínek)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt EPSO lēmumu nepielaist prasītāju mutiskiem pārbaudījumiem atklātā konkursā EPSO/AD/107/07-LAW tādēļ, ka nav izpildīts nosacījums par 3 gadu pieredzi augstākā līmeņa vadītāja amatā, un, otrkārt, prasība piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam ciestos materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Časta atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 153, 04.07.2009., 51. lpp.