Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 1 iulie 2010 - Časta/Comisia

(Cauza F-40/09)1

(Funcţie publică - Concurs general - Neadmitere la proba orală - Cerere de reexaminare - Obligație de motivare - Experienţa profesională cerută - Depunere tardivă a unui certificat - Principiul egalității de tratament - Acțiune în anulare - Acțiune în despăgubire)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamant: Radek Časta (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Tahotná, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Eggers și M. L. Jelínek, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, cererea de anulare a deciziei EPSO de a nu îl admite pe reclamant la probele orale ale concursului general EPSO/AD/107/07-LAW, deoarece nu îndeplinește condiția privind experiența de 3 ani într-un post de conducere. Pe de altă parte, obligarea pârâtei să plătească reclamantului o sumă de bani, pentru repararea prejudiciului material și moral pe care l-a suferit

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Domnul Časta suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 153, 4.7.2009, p. 51.