Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 1. julija 2010 - Časta proti Komisiji

(Zadeva F-40/09)1

(Javni uslužbenci - Javni natečaj - Nepripustitev k ustnemu preizkusu - Zahteva za ponovno presojo - Obveznost obrazložitve - Zahtevane poklicne izkušnje - Prepozna predložitev potrdila - Načelo enakega obravnavanja - Tožba za razglasitev ničnosti - Odškodninska tožba)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Tožeča stranka: Radek Časta (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Tahotná, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: B. Eggers in M. L. Jelínek, zastopnika)

Predmet

Na eni strani tožba za razglasitev ničnosti odločbe EPSO, da se tožeča stranka ne pripusti k ustnem izpitu javnega natečaja EPSO/AD/107/07-LAW zaradi neupoštevanja pogoja o triletnih izkušnjah na visokem vodstvenem položaju; na drugi strani predlog, naj se toženi stranki naloži plačilo odškodnine tožeči stranki zaradi nastale premoženjske in nepremoženjske škode.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    M. Časta nosi vse stroške postopka.

____________

1 - UL L 153, 4.7.2009, str. 51.