Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 1 juli 2010 - Časta mot kommissionen

(Mål F-40/09)(1)

(Personalmål - Allmänt uttagningsprov - Nekad tillträde till det muntliga provet - Begäran om omprövning - Motiveringsskyldighet - Krav på yrkeserfarenhet - För sent inkommet intyg - Likabehandlingsprincipen - Talan om ogiltigförklaring - Skadeståndstalan)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Sökande: Radek Časta (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Tahotná)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och M. L. Jelínek)

Saken

Talan om dels ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att neka sökanden tillträde till det muntliga provet i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/107/07-LAW på grund av att kravet på tre års yrkeserfarenhet från en tjänst med ledande befattning på hög nivå inte var uppfyllt, om dels förpliktanden för svaranden att ersätta sökanden för den ekonomiska och ideella skada han har lidit.

Domslut

Talan ogillas.

Časta ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 153, 4.7.2009, s. 51