Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.5.2010 - Fries Guggenheim v. Cedefop

(Asia F-47/09)1

(Henkilöstö - Väliaikainen toimihenkilö - Sopimuksen uudistamatta jättäminen - Henkilöstösääntöjen 11 a artikla - Henkilöstösääntöjen liitteessä II olevan 1 artiklan kuudes kohta - Henkilöstön edustamiseen liittyvät tehtävät - Puolueettomuus- ja riippumattomuusvelvoite)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Éric Mathias Fries Guggenheim (Strasbourg, Ranska) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (asiamies: M. Fuchs, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

CEDEFOPin sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on päätetty olla uudistamatta kantajan tekemää, palvelusta väliaikaisena toimihenkilönä koskevaa sopimusta, ja jollei kantajaa oteta uudelleen palvelukseen, vastaajan velvoittaminen suorittamaan kantajalle korvausta tälle aiheutuneesta aineettomasta vahingosta

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Éric Mathias Fries Guggenheim velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 153, 4.7.2009, s. 52.