Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2010. május 4-i ítélete - Fries Guggenheim kontra Cedefop

(F-47/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazott - Szerződés meghosszabbításának elmaradása - A személyzeti szabályzat 11a. cikke - A személyzeti szabályzat II. melléklete 1. cikkének hatodik bekezdése - A személyi állomány képviselete mint feladat - Pártatlanság és függetlenség kötelezettsége)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Éric Mathias Fries Guggenheim (Strasbourg, Franciaország) (képviselő(k): M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (képviselők: M. Fuchs meghatalmazott, segítője B. Wägenbauer ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Cedefop azon határozatának megsemmisítése, amely nem hosszabbította meg ideiglenes alkalmazotti szerződését, és visszahelyezés hiányában az alperes kötelezése a felperest ért nem vagyoni károk megtérítéseként kártérítés és kamatok megfizetésére.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék É. M. Fries Guggenheimet kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 153., 2009.7.4.; 52. o.