Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 4. maija spriedums - Fries Guggenheim/CEDEFOP

(lieta F-47/09) 1

Civildienests - Pagaidu darbinieks - Līguma nepagarināšana - Civildienesta noteikumu 11.a pants - Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. panta sestā daļa - Personāla pārstāvības pienākumi - Objektivitātes un neatkarības pienākums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eric Mathias Fries Guggenheim (Strasbūra, Francija) (pārstāvis - M.-A. Lucas, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (pārstāvji - M. Fuchs, kam palīdz B. Wägenbaur, avocat)

Priekšmets

Atcelt CEDEFOP lēmumu nepagarināt prasītāja pagaidu darbinieka līgumu un, ja tas nav atkārtoti pieņemts darbā, piespriest atbildētājam samaksāt viņam zaudējumu atlīdzību par ciesto morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Fries Guggenheim atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 153, 04.07.2009., 52. lpp.