Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 4 mai 2010 - Fries Guggenheim/Cedefop

(Cauza F-47/09)1

(Funcţie publică - Agent temporar - Neprelungirea contractului - Articolul 11a din statut - Articolul 1 al şaselea paragraf din anexa II la statut- Funcţie de reprezentare a personalului - Obligaţie de imparţialitate şi de independenţă)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Éric Mathias Fries Guggenheim (Strasbourg, Franţa) (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârât: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (reprezentant: M. Fuchs, agent, asistat de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei CEDEFOP de a nu prelungi contractul de agent temporar al reclamantului și, în cazul în care nu este reintegrat, obligarea pârâtului la plata unor daune interese către acesta pentru repararea prejudiciului moral suferit

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Îl obligă pe domnul Fries Guggenheim la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 153, 4.7.2009, p. 52.