Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 4. maja 2010 - Fries Guggenheim proti Cedefop

(Zadeva F-47/09)1

(Javni uslužbenci - Začasni uslužbenec - Nepodaljšanje pogodbe - Člen 11a Kadrovskih predpisov - Člen 1, šesti odstavek, Priloge II h Kadrovskim predpisom - Funkcija zastopanja delavcev - Dolžnost nepristranskosti in neodvisnosti)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Éric Mathias Fries Guggenheim (Strasbourg, Francija) (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (zastopnika: M. Fuchs, zastopnik, skupaj z B. Wägenbaurjem, odvetnik)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe CEDEFOP, da se ne podaljša pogodba tožeče stranke za začasnega uslužbenca, in naložitev toženi stranki, naj tožeči stranki plača odškodnino za nastalo nepremoženjsko škodo, ker ji ni omogočila vrnitve na delo.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    E. M. Friesu Guggenheimu se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 153, 4.7.2009, str. 52.