Language of document :

Жалба, подадена на 3 август 2010 г. - Mantzouratos/Парламент

(Дело F-64/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Andreas Mantzouratos (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението на Европейския парламент да не повиши жалбоподателя в степен AD 13 в рамките на процедурата по повишаване за 2009 г., както и на решенията за повишаване в тази степен на длъжностни лица с по-малко точки за заслуги от жалбоподателя

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Европейския парламент да не повиши жалбоподателя в степен AD 13 в рамките на процедурата по повишаване за 2009 г., както и на решенията за повишаване в тази степен на длъжностни лица с по-малко точки за заслуги от жалбоподателя;

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

____________