Language of document :

Beroep ingesteld op 3 augustus 2010 - Mantzouratos/Parlement

(Zaak F-64/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Andreas Mantzouratos (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2009 niet tot de rang AD 13 te bevorderen alsmede van de besluiten om ambtenaren die over minder meritepunten dan verzoeker beschikken, tot die rang te bevorderen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2009 niet tot de rang AD 13 te bevorderen alsmede van de besluiten om ambtenaren die over minder merite(punten) dan verzoeker beschikken, tot die rang te bevorderen;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten van de procedure.

____________