Language of document :

Tožba, vložena 3. avgusta 2010 - Mantzouratos proti Parlamentu

(Zadeva F-64/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Andreas Mantzouratos (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 13 v napredovalnem obdobju 2009 in odločb o napredovanju uradnikov, ki imajo manj točk za delovno uspešnost kot tožeča stranka, v ta naziv.

Predloga tožeče stranke

Odločba Evropskega parlamenta o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 13 v napredovalnem obdobju 2009 in odločbe o napredovanju uradnikov z manjšo delovno uspešnostjo (točke za delovno uspešnost) od nje v ta naziv naj se razglasijo za nične;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________