Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (täiskogu) 1. juuli 2010. aasta otsus - Mandt versus parlament

(kohtuasi F-45/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Toitjakaotuspension - Personalieeskirjade artikkel 79 - Personalieeskirjade III lisa artikkel 18 - Üleelanud abikaasa - Kahe isiku tunnistamine üleelanud abikaasana - Toitjakaotuspensioni vähendamine 50 % võrra - Õiguspärane ootus - Vastavuse põhimõte)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Wolfgang Mandt (Kreuztal, Saksamaa) (esindaja: advokaat B. Kolb)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: alguses K. Zejdová, J. F. de Wachter ja U. Rösslein, hiljem J. F. de Wachter, K. Zejdová ja S. Seyr)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Kurt-Wolfgang Braun Neumann, kes suri 9. oktoobril 2009. aastal ja kelle ainus pärija on Shirley Meyer (Bedburg-Hau, Saksamaa) (esindaja: advokaat P. Ames)

Ese

Euroopa Parlamendi 8. veebruari 2007. aasta otsuse tühistamine, millega lükati tagasi hageja kaebus toitjakaotuspensioni 50% vähendamise kohta - Täieliku väljamaksmise nõue

Resolutsioon

Puudub vajadus teha otsus nõude osas, millega W. Mandt taotleb Euroopa Parlamendilt seda, et talle makstaks täielikku toitjakaotuspensioni, kuna nõue puudutab ajavahemikku pärast 31. oktoobrit 2009.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Pooled, sealhulgas menetlusse astujad, kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 183, 4.8.2007, lk 43.