Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (täysistunto) 1.7.2010 - Mandt v. parlamentti

(Asia F-45/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Jälkeen jääneen eläke - Henkilöstösääntöjen 79 artikla - Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII oleva 18 artikla - Jälkeen jäänyt puoliso - Kahden henkilön tunnustaminen jälkeen jääneeksi puolisoksi - Pienentäminen 50 prosentilla - Perusteltu luottamus - Vastaavuutta koskeva sääntö)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Wolfgang Mandt (Kreuztal, Saksa) (edustaja: asianajaja B. Kolb)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: aluksi K. Zejdová, J. F. de Wachter ja U. Rösslein, sittemmin J. F. de Wachter, K. Zejdová ja S. Seyr)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Kurt-Wolfgang Braun Neumann, joka on kuollut 9.10.2009 ja jonka ainoa perillinen on Shirley Meyer (Bedburg-Hau, Saksa) (edustaja: asianajaja P. Ames)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen Euroopan parlamentin 8.2.2007 tekemän päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan tekemä oikaisuvaatimus, joka liittyi jälkeen jääneen eläkkeen pienentämiseen 50 prosentilla - Vaatimus täysimääräisestä suorittamisesta

Tuomiolauselma

Lausunnon antaminen vaatimuksista, joiden mukaan parlamentin on suoritettava Wolfgang Mandtille jälkeen jääneen eläke täysimääräisesti, raukeaa siltä osin kuin nämä vaatimukset koskevat 31.10.2009 jälkeistä aikaa.

Kanne hylätään muilta osin.

Asianosaiset ja väliintulija vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 183, 4.8.2007, s. 43.