Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (teljes ülés) 2010. július 1-jei ítélete - Mandt kontra Parlament

(F-45/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Túlélő hozzátartozói nyugdíj - A személyzeti szabályzat 79. cikke - A személyzeti szabályzat VIII. mellékletének 18. cikke - Túlélő házastárs - Két személy túlélő házastársként való elismerése - 50 %-os csökkentés - Jogos bizalom - Az összhang szabálya)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Wolfgang Mandt (Kreuztal, Németország) (képviselő: B. Kolb ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők kezdetben: K. Zejdová, J. F. de Wachter és U. Rösslein meghatalmazottak, később: J. F. de Wachter, K. Zejdová és S. Seyr meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Kurt-Wolfgang Braun Neumann, elhunyt 2009. október 9-én, egyedüli örököse: Shirley Meyer (Bedburg-Hau, Németország) (képviselő: P. Ames ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperes túlélő hozzátartozói nyugdíjának 50 %-os csökkentése elleni panaszát elutasító 2007. február 8-i európai parlamenti határozat megsemmisítése - Teljes megfizetés iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

Nem szükséges határozni az arra irányuló kereseti kérelemről, - e kérelemnek a 2009. október 31-et követő időszakra vonatkozó részében -, hogy a Parlament fizesse meg W. Mandt számára a teljes túlélő hozzátartozói nyugdíjat .

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

A felek és a beavatkozó maguk viselik a saját költségeiket.

____________

1 - HL C 183., 2007.8.4., 43. o.