Language of document :

2010 m. liepos 1 d. Tarnautojų teismo (plenarinė sesija) sprendimas byloje Mandt prieš Parlamentą

(Byla F-45/07)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Maitintojo netekimo pensija - Pareigūnų tarnybos nuostatų 79 straipsnis - Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 18 straipsnis - Sutuoktinis, likęs našliu - Sutuoktinio, likusio našliu, statuso pripažinimas dviems asmenims - Sumažinimas 50 % - Teisėti lūkesčiai - Atitikties taisyklė)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Wolfgang Mandt (Kroictalis, Vokietija), atstovaujamas advokato B. Kolb

Atsakovas: Europos Parlamentas, iš pradžių atstovaujamas K. Zejdová, J. F. de Wachter ir U. Rösslein, vėliau - J. F. de Wachter, K. Zejdová ir S. Seyr

Atsakovo pusėje į bylą įstojusi šalis: Kurt-Wolfgang Braun Neumann, miręs 2009 m. spalio 9 d., kurio vienintelė įpėdinė yra Shirley Meyer (Bedburgas-Hau, Vokietija), atstovaujama advokato P. Ames

Dalykas

2007 m. vasario 8 d. Europos Parlamento sprendimo, kuriuo buvo atmestas ieškovo skundas dėl maitintojo netekimo pensijos sumažinimo 50 (, panaikinimas ( Prašymas sumokėti visą sumą

Sprendimo rezoliucinė dalis

Dėl reikalavimo, kad Parlamentas W. Mandt sumokėtų visą maitintojo netekimo pensiją, kiek jis susijęs su laikotarpiu po 2009 m. spalio 31 d., sprendimo priimti nereikia.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

Kiekviena šalis, įskaitant į bylą įstojusią šalį, padengia savo išlaidas.

____________

1 - OL C 183, 2007 8 4, p. 43.