Language of document :

Civildienesta tiesas (Plēnums) 2010. gada 1. jūlija spriedums -Mandt/Parlaments

(lieta F-45/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Apgādnieka zaudējuma pensija - Civildienesta noteikumu 79. pants - Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 18. pants - Pārdzīvojušais laulātais - Divu personu atzīšana par pārdzīvojušo laulāto - Samazināšana par 50 % - Tiesiskā paļāvība - Savstarpējas atbilstības prasība

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Wolfgang Mandt (Kreuztal, Vācija) (pārstāve - B. Kolb, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - sākotnēji K. Zejdová, J. F. de Wachter un U. Rösslein, pēc tam J. F. de Wachter, K. Zejdová un S. Seyr)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētāja prasījumu atbalstam: Kurt-Wolfgang Braun Neumann, kurš nomira 2009. gada 9. oktobrī un kura vienīgā mantiniece ir Shirley Meyer (Bedburg-Hau, Vācija) (pārstāvis - P. Ames, avocat)

Priekšmets

Eiropas Parlamenta 2007. gada 8. februāra lēmuma, ar ko noraida prasītāja sūdzību samazināt apgādnieka zaudējuma pensiju par 50 %, atcelšana - Pilnīgas samaksas pieprasījums

Rezolutīvā daļa:

izbeigt tiesvedību lietā par prasījumiem piespriest Parlamentam izmaksāt Mandt visu apgādnieka zaudējuma pensijas summu tiktāl, ciktāl šie prasījumi attiecas uz laika posmu pēc 2009. gada 31. oktobra;

pārējā daļā prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks, ieskaitot personu, kas iestājusies lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 183, 04.08.2007., 43. lpp.