Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (ședință plenară) din 1 iulie 2010 - Mandt/Parlamentul European

(Cauza F-45/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Pensie de urmaș - Articolul 79 din statut - Articolul 18 din anexa VIII la statut - Soț supraviețuitor - Recunoaștere a calității de soț supraviețuitor pentru două persoane - Reducere cu 50 % - Încredere legitimă - Regulă de concordanță)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Wolfgang Mandt (Kreuztal, Germania) (reprezentant: B. Kolb, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: inițial K. Zejdová, J. F. de Wachter și U. Rösslein, agenți, ulterior J. F. de Wachter, K. Zejdová și S. Seyr, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtului: Kurt-Wolfgang Braun Neumann decedat la 9 octombrie 2010, având ca unic moștenitor pe Shirley Meyer (Bedburg-Hau, Germania) (reprezentant: P. Ames, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei Parlamentului European din 8.2.2007 de respingere a reclamației depuse de reclamant cu privire la reducerea pensiei de urmaș cu 50 % - Cerere de plată integrală

Dispozitivul

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra concluziilor prin care se solicită Parlamentului European plata către domnul Mandt a pensiei de urmaș în integralitate, în măsura în care aceste concluzii privesc perioada ulterioară datei de 31 octombrie 2009.

Respinge celelalte capete de cerere.

Fiecare parte, inclusiv intervenientul, suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 183, 4.8.2007, p.43.