Language of document :

Beroep ingesteld op 18 oktober 2010 - Geradon/Raad

(Zaak F-102/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, België) (vertegenwoordigers: A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de afrekening betreffende de nabetaling van verzoekers bezoldiging over de periode van juli tot en met december 2009 en van de salarisafrekeningen die sinds 1 januari 2010 zijn opgesteld in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden op basis van verordening (EU, Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de Raad van 5 juli 2010 tot afwijzing van verzoekers klacht tegen de afrekening betreffende de nabetaling van bezoldiging over de periode juli tot en met december 2009 en tegen zijn sinds 1 januari 2010 opgestelde salarisafrekeningen;

voor zover nodig, nietigverklaring van de besluiten van de Raad tot opstelling van de afrekeningen betreffende de nabetaling van bezoldiging over de periode juli tot en met december 2009 en van de sinds 1 januari 2010 opgestelde salarisafrekeningen;

veroordeling van de Raad tot betaling aan verzoeker van de achterstallige bezoldiging, vermeerderd met vertragingsrente;

verwijzing van de Raad in de kosten.

____________