Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 9. december 2010 - Schuerings mod Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

(Sag F-87/08) 1

(Personalesag - personale ved Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut - midlertidigt ansat - kontrakt på ubestemt tid - afskedigelse - krav om gyldig begrundelse - stillingsnedlæggelse - omsorgspligt - forflyttelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Gisela Schuerings (Nice, Frankrig) (ved advokaterne N. Lhoest og L. Delhaye)

Sagsøgt: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (ved T. Ciccarone, som befuldmægtiget, bistået af advokat L. Levi)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts afgørelse om at afskedige sagsøgeren, samt påstand om, at Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut tilpligtes at betale erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt

Konklusion

1)    Afgørelsen af 23. oktober 2007 om afskedigelse af Gisela Schuerings annulleres.

2)    I øvrigt frifindes sagsøgte.

3)    Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 327 af 20.12.2008, s. 43.