Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. december 9-i ítélete - Schuerings kontra Európai Képzési Alapítvány

(F-87/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Az Európai Képzési alapítvány személyi állománya - Ideiglenes alkalmazott - Határozott idejű szerződés - Elbocsátás - Az érvényes indokolás követelménye - Az álláshely megszüntetése - Gondoskodási kötelezettség - Újrabesorolás)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Gisela Schuerings (Nizza, Franciaország) (képviselők: N. Lhoest és L. Delhaye ügyvédek)

Alperes: Európai Képzési Alapítvány (képviselők: T. Ciccarone meghatalmazott, segítője L. Levi ügyvéd)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - Az alperes által hozott, a felperes elbocsátásáról szóló határozat megsemmisítése, valamint az Európai Képzési Alapítvány kötelezése a felperest ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a G. Schuerings elbocsátásáról szóló 2007. október 23-i határozatot megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Képzési Alapítványt kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 327., 2008.12.20., 43. o.