Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 9 december 2010 - Schuerings mot Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(Mål F-87/08)(1)

(Personalmål - Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens personal - Tillfälligt anställd - Tillsvidareanställning - Uppsägning - Krav på skälig grund - Indragning av tjänst - Omsorgsplikt - Ändrad tjänsteplacering)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Gisela Schuerings (Nice, Frankrike) (ombud: advokaterna N. Lhoest och L. Delhaye)

Svarande: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (ombud: T. Ciccarone biträdd av advokaten L. Levi)

Saken

Ogiltigförklaring av svarandens beslut att säga upp sökanden och förpliktande för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen att ersätta den ideella och ekonomiska skada som sökanden åsamkats.

Domslut

Beslutet om uppsägning av Gisela Schuerings av den 23 oktober 2007 ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 327 av den 20.12.2008, s. 43.