Language of document :

Žaloba podaná dne 8. listopadu 2010 - Jacques Biwer a další v. Komise

(Věc F-115/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jacques Biwer (Bascharage, Lucembursko) a další (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, na základě kterého se určité finanční pomoci členského státu studentům vyššího vzdělávání považují za dávky téže povahy jako jsou rodinné přídavky a tyto finanční pomoci se odpočítávají od příspěvku na vzdělání poskytovaného úředníkům, kteří jsou rodiči těchto studentů

Návrhová žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí PMO-Lucemburk (Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků Evropské komise), které nebylo žalobcům oznámeno a na základě kterého budou určité finanční pomoci lucemburského státu poskytované prostřednictvím CEDIES studentům vyššího vzdělávání v této zemi nebo v zahraničí od této chvíle považovány za dávky téže povahy jako jsou dávky vyplácené podle článků 1, 2 a 3 přílohy VII služebního řádu a na základě čl. 67 odst. 2 budou odpočítávány od příspěvků na vzdělání poskytovaných úředníkům, kteří jsou rodiči těchto studentů;

zrušit výplatní pásky žalobců vyhotovené na základě výše uvedeného rozhodnutí, a to od ledna 2010 a dále a vyhotovit počínaje lednem 2010 nové pozměněné výplatní pásky;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________