Language of document :

8. novembril 2010 esitatud hagi - Jacques Biwer jt versus komisjon

(kohtuasi F-115/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Jacques Biwer (Bascharage, Luksemburg) ja teised (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus lugeda liikmeriigi teatud rahaline abi kõrgkoolide üliõpilastele samalaadseks toetuseks kui peretoetused ning arvata see rahaline abi maha nende üliõpilaste ametnikest vanematele määratud õppetoetusest.

Hagejate nõuded

tühistada Luksemburgi PMO otsus, mida hagejatele teatavaks ei tehtud ning millega Luksemburgi riigi teatud rahaline abi - ,mida CEDIES määras selles riigi või välismaa kõrgkoolide üliõpilastele - loetakse samalaadseks toetuseks kui need, mida makstakse personalieeskirjade VII lisa artiklite 1, 2 ja 3 alusel ning mis artikli 67 lõike 2 alusel arvati maha nende üliõpilaste ametnikest vanematele määratud õppetoetustest;

tühistada hagejate vastavalt eespool viidatud otsustele koostatud igakuised palgalehed alates jaanuarist 2010 ja järgnevad palgalehed koos uute muudetud palgalehtede väljastamisega alates 2010. aasta jaanuarist;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________