Language of document :

2010. november 8-án benyújtott kereset - Jacques Biwer és társai kontra Bizottság

(F-115/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Jacques Biwer (Bascharage, Luxemburg) és társai (képviselők: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amely a felsősoktatásban részt vevő hallgatóknak valamely tagállamban nyújtott egyes pénzügyi támogatásokat a családi támogatásokkal megegyező jellegű támogatásoknak tekint, és levonja ezen pénzügyi támogatásokat az e hallgatók tisztviselő szüleinek nyújtott iskoláztatási támogatásból.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a luxemburgi Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal felpereseknek nem kézbesített azon határozatát, amely a luxemburgi állam egyes, a belföldi vagy külföldi felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak a CEDIES által nyújtott pénzügyi támogatásait a jövőben ugyanolyan jellegűnek tekinti, mint a Személyzeti Szabályzat VII. mellékletének 1., 2. és 3. cikke értelmében fizetett támogatásokat, és a 67. cikk (2) cikkének megfelelően levonja azokat az e hallgatók tisztviselő szüleinek az iskoláztatás címén nyújtott támogatásokból;

2010. január és azt követő hónapoktól semmisítse meg a felperesek, fent említett határozat alapján kiállított, havi illetményelszámoló lapjait, és 2010 januárjától állítsa ki az új, módosított illetményelszámoló lapokat;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________