Language of document :

2010 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Jacques Biwer ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-115/10)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Jacques Biwer (Bašaražas, Liuksemburgas) ir kiti, atstovaujami advokato F. Frabetti

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos sprendimo konkrečią valstybės narės finansinę paramą aukštųjų mokyklų studentams priskirti tos pačios rūšies išmokoms kaip ir išmokas šeimai ir atskaityti šią finansinę paramą iš mokymo išmokų, mokamų šių studentų tėvams, kurie yra pareigūnai.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti Liuksemburgo administracijos ir mokėjimo pagal individualias teises biuro sprendimą, apie kurį nebuvo pranešta ieškovams, kuriuo konkreti Liuksemburgo valstybės finansinė parama, Dokumentacijos ir informacijos apie aukštąjį mokslą centro suteikta aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems Liuksemburge arba užsienyje, priskiriama tos pačios rūšies išmokoms kaip ir išmokos, mokamos pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 1, 2 ir 3 straipsnius, ir pagal 67 straipsnio 2 dalį turi būti atskaitoma iš mokymo išmokų, mokamų šių studentų tėvams, kurie yra pareigūnai;

panaikinti ieškovų mėnesinius atsiskaitymo lapelius, remiantis minėtu sprendimu parengtus už 2010 m. sausio ir vėlesnius mėnesius, bei parengti naujus pakeistus lapelius nuo 2010 m. sausio mėnesio;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

____________