Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 8. novembrī - Jacques Biwer u.c./Komisija

(lieta F-115/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Jacques Biwer (Bascharage, Luksemburga) u.c. (pārstāvis - F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru daži dalībvalsts piešķirti finanšu atbalsti augstāko izglītības iestāžu studentiem ir atzīti par tāda paša veida pabalstiem kā ģimenes pabalsti un ar kuru šie finanšu atbalsti tiek atskaitīti no ierēdņiem, kuri ir šo studentu vecāki, piešķirtā pabalsta izglītībai

Prasītāju prasījumi:

atcelt Luksemburgas PMO lēmumu, kas nav paziņots prasītājiem, ar kuru daži Luksemburgas valsts finanšu atbalsti, ko CEDIES piešķīris augstāko izglītības iestāžu studentiem Luksemburgā vai ārvalstīs, turpmāk tiek uzskatīti par tāda paša veida pabalstiem kā tie, kas tiek izmaksāti saskaņā ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1.,2. un 3. pantu un, piemērojot 67. panta 2. punktu, tiek atskaitīti no ierēdņiem, kuri ir šo studentu vecāki, piešķirtā pabalsta izglītībai;

atcelt prasītāju ikmēneša paziņojumus par algu, kas izdoti, pamatojoties uz iepriekš minēto lēmumu, sākot no 2010. gada janvāra un turpmākajos mēnešos, un izdot jaunus, labotus paziņojumus par algu, sākot no 2010. gada janvāra;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________