Language of document :

Beroep ingesteld op 8 november 2010 - Jacques Biwer e.a. / Commissie

(Zaak F-115/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Jacques Biwer (Bascharage, Luxemburg) e.a. (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om bepaalde financiële steun van een lidstaat aan studenten van het hoger onderwijs aan te merken als soortgelijke toelagen als de gezinstoelagen en die financiële steun in mindering te brengen op de schooltoelage die wordt verleend aan de ambtenaren die ouder van die studenten zijn

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van het niet aan verzoekers meegedeelde besluit van het PMO te Luxemburg om bepaalde financiële steun van de Luxemburgse staat, welke door CEDIES wordt verleend aan studenten van het hoger onderwijs in het binnen- of buitenland, voortaan aan te merken als soortgelijke toelagen als die welke worden betaald krachtens de artikelen 1, 2 en 3 van bijlage VII bij het Statuut en krachtens artikel 67, lid 2, in mindering te brengen op de studietoelagen die worden verleend aan de ambtenaren die ouder van die studenten zijn;

nietigverklaring van verzoekers' maandelijkse salarisafrekeningen welke vanaf januari 2010 en de volgende maanden zijn opgesteld op basis van bovenvermeld besluit en opstelling van nieuwe, gewijzigde afrekeningen vanaf januari 2010;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.

____________