Language of document :

Tožba, vložena 8. novembra 2010 - Jacques Biwer in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-115/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Jacques Biwer (Bascharage, Luksemburg) in drugi (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o tem, da se nekatere finančne pomoči države članice študentom v visokem izobraževanju šteje kot dodatke, ki imajo enako naravo kot družinski dodatki, in da se te finančne pomoči odšteje od dodatka za šolanje, ki ga prejemajo uradniki, ki so starši teh študentov.

Predlogi tožečih strank

Odločba luksemburškega PMO, ki ni bila vročena tožečim strankam in določa, da se bodo nekatere luksemburške državne finančne pomoči, ki jih CEDIES dodeljuje študentom v visokem izobraževanju, znotraj države ali v tujini, v bodoče štele kot dodatki, ki imajo enako naravo kot dodatki, ki se izplačujejo na podlagi členov 1, 2 in 3 Priloge VII h Kadrovskim predpisom, in se bodo v skladu s členom 67(2) teh predpisov odštele od dodatkov za študij, ki jih prejemajo uradniki, ki so starši teh študentov, naj se razglasi za nično;

mesečne plačilne liste tožečih strank, ki so bili v skladu z omenjeno odločbo izdani za januar 2010 in za naslednje mesece, naj se razglasi za nične in izda nove, spremenjene plačilne liste, od januarja 2010;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________