Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 8.12.2010 - Dubus v. komissio

(Asia F-79/10)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 301, 6.11.2010, s. 66.