Language of document :

Civildienesta tiesas 2010. gada 8. decembra rīkojums - Dubus/Komisija

(lieta F-79/10) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra sakarā ar panākto izlīgumu.

____________

1 - OV C 301, 06.11.2010, 66. lpp.